Site announcements

moodle.hamk.fi käyttö päättynyt / Use of moodle.hamk.fi environment has ended

moodle.hamk.fi käyttö päättynyt / Use of moodle.hamk.fi environment has ended

Admin HAMK -
Vastausten määrä: 0

Varsinainen moodle.hamk.fi-ympäristön käyttö päättyi 31.12.2020, jonka jälkeen ympäristö on luettavissa vain HAMK-verkossa. Ympäristö säilyy kevään 2021 ajan vain luku -muodossa HAMK-verkossa. Sisältö säilytetään arviointimääräysten mukaisesti.

Daily use of moodle.hamk.fi environment ended on 31 December 2020, after which the environment can only be read in the HAMK network. During spring 2021, the environment will remain read-only in the HAMK network. The content will be retained due to grading regulations.