HAMK Learn login

HAMK login
HAMK-käyttäjät, myös Campus Online -opiskelijat
HAMK users, Campus Online students, too

HAKA login
Muiden korkeakoulujen henkilökunta
Other Uni and UAS staff

Käytä vain yläpuolella olevia kirjautumistapoja!
Use logins above only!