List of active policies

Name Type User consent
OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STUDENT Site policy All users

Summary

OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET - RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STUDENT

Full policy

LUE HUOLELLA HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU (JÄLJEMPÄNÄ "KORKEAKOULU") MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖN (JÄLJEMPÄNÄ "PALVELU") OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET.

PLEASE READ THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF STUDENT OF HÄME UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (LATER "UNIVERSITY") LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MOODLE (LATER "SERVICE").

Käyttöehtojen alkuperäinen tekijä (The original author of the Terms of use): LUT-Korkeakoulut (LUT-Group)

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet / Rights and obligations of the student

Palvelussa jaettu oppimateriaali tai aineisto on Suomen tekijänoikeuslainsäädännön alaista ja on jaettu vain opiskelukäyttöön opetusalan digiluvan perusteella. Opiskelijalla on oikeus tallentaa tai tulostaa opiskelussaan tarvitsemaansa aineistoa vain omaan käyttöön. Aineistoa saa hyödyntää opiskeluun liittyvien tehtävien tekemisessä ja sen käytössä on noudatettava hyvän tavan mukaisia käytänteitä esimerkiksi käytetyn aineiston tekijän maininta. Joidenkin aineistojen hyödyntäminen osana omaa tuotosta voi vaatia erillisen luvan tai lisenssin.

Aineiston muokkaaminen, levittäminen, julkisesti saatavaksi tai julkinen esittäminen ilman tekijän lupaa on ehdottomasti kielletty. Creative Commons-lisensoitua materiaalia voi käyttää kyseisen lisenssin käyttöehtojen mukaisesti.

Aineiston mahdollisia tekijänoikeustietoja ei saa poistaa eikä niissä olevia luku-, tallennus- tai katselusuojauksia saa teknisesti kiertää.

Opiskelijan itse valmistama ja palveluun lataama materiaali on tekijänoikeuden mukaisesti hänen omistuksessaan, eikä sitä saa käyttää opetuksessa ilman lupaa pois lukien kuitenkin sellaiset opetukselliset tehtävät, joissa opiskelijan tuottamaa materiaalia jaetaan saman opintojakson opiskelijoille nähtäväksi, kommentoitavaksi tai arvioitavaksi.

Opiskelija vastaa itse tuodessaan palveluun teoksia tai materiaalia, ettei niiden käyttö riko muiden osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia. Palvelun ei saa ladata loukkaavaa sisältöä tai muuta asiatonta materiaalia. Myöskään käyttäjä ei saa viestinnässä, sanallisesti, kuvallisesti tai kirjallisesti loukata millään tavalla muita yksilöitä tai yhteisöjä.

------------------------------------------

The educational material or other material distributed in the Service is subject to Finnish copyright laws and is provided for educational use only based on a Digital License for educational use. Students have the right to save or print the material they need for their studies, only for their personal use. The material may be used for study-related assignments and should be used in accordance with good practices, such as mentioning the author of the material used. Exploitation of certain materials as part of your own production may require separate permission or license.

Editing, distribution, making available to the public or displaying of the materials available in the Service is strictly forbidden without the author's permission. You may use Creative Commons licensed material subject to the terms of that license.

Any copyright information in the material must not be removed and any read, write, or viewing protection may not be technically circumvented.

The material produced by the student and uploaded to the service is the copyright of the student and may not be used in teaching without permission, except for teaching assignments where the student-produced material is distributed to students in the same course for viewing, commenting, or evaluating.

When submitting works or materials to the service, the student is responsible for not infringing the copyrights or other rights of other parties. You may not upload offensive content or other inappropriate material to the Service, nor may you offend other individuals or communities verbally, pictorially, or in writing.